SE
M

Produktion

Produktionen är organiserad i moderna och välutrustade produktionsanläggningar som uppfyller de strängaste standarderna. Produktionsprocessen för alla våra produkter följer principerna för god tillverkningssed (GMP), för vilket vi har certifikatet ISO 22716:2007 samt ISO 22000:2005, och certifikatet för kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015.

Certifikat

Registrerat varumärke

Medlem av