SE
M

Om AshwaLife

AshwaLife är det första specialiserade företaget för produktion och försäljning av kosttillskott baserade på ashwagandha, vars främsta mål är att bidra till olika hälsobehov hos en bred kundkrets.

Kort om AshwaLife

AshwaLife är det första specialiserade företaget för produktion och försäljning av kosttillskott baserade på ashwagandha, vars främsta mål är att bidra till olika hälsobehov hos en bred kundkrets.

Hela vår verksamhet koordineras enligt principerna för moderbolaget AshwaLife AB från Sverige, som ansvarar för produktkvalitet och kontroll, liksom själva affärsstrategin och utvecklingen av varumärket globalt.

AshwaLife-produkterna skapades genom många års forskning, där de kombinerar de senaste framstegen inom hälsosam näring och fytofarmaci. Basen för alla produkter är en högt koncentrerad ashwagandarot som standardiseras till en hög andel withanolider. Vårt team av experter från olika områden har arbetat hårt för att säkerställa att våra produkter uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna för råmaterial och uppfyller människors behov därefter.

Affärsmålen

Våra affärsmål återspeglas i fyra centrala grundpelare.

Naturliga ingredienser:

Genom att använda högkvalitativa, naturliga ingredienser vill vi hjälpa människor att förbättra sin hälsa på ett naturligt och hälsosamt sätt.

Innovativa formuleringar:

Våra produkter skapas med hjälp av de senaste framstegen inom livsmedelsindustrin och fytofarmaci för att ge maximala hälsofördelar.

Utbildning:

Vi vill utbilda konsumenter om vikten av en hälsosam livsstil, en hälsosam kost och de sätt på vilka de kan förbättra sin hälsa genom användningen av våra produkter i form av kosttillskott.

Tillgänglighet:

Vi vill erbjuda prisvärda, högkvalitativa produkter som kommer att hjälpa en bred kundkrets att förbättra sin hälsa.

Globalt tillvägagångssätt

Vi vill överföra vår affärsidé samt tillämpningsprincipen för att lösa några av dagens viktigaste hälsoproblem genom våra produkter, med hjälp av adaptogena växten ashwagandha och dess läkande egenskaper, till den globala marknaden. Därför har vi utvecklat ett unikt samarbetsprogram som återspeglas i form av allmän representation av hela AshwaLife-varumärket, produkterna och affärsstrategin. För detta ändamål har vi tillhandahållit en uppsättning marknadsförings- och försäljningsverktyg som vi ställer till förfogande för våra partners.

Mänskliga resurser

AshwaLife-varumärket skapades i Sverige av unga talangfulla experter i samarbete med toppexperter inom fytofarmaci, som tillsammans har en stor passion för kosttillskott, ashwagandhaväxten och dess adaptogena och läkande egenskaper. Redan från början har fokus varit på att tillhandahålla personal med högsta kompetens och expertis, som delar samma omsorg och vision om vikten av att bevara hälsa och bidra till förbättringen av livskvaliteten för våra kunder.

Produktion

Produktionen är organiserad i moderna och välutrustade produktionsanläggningar som uppfyller de strängaste standarderna. Produktionsprocessen för alla våra produkter följer principerna för god tillverkningssed (GMP), för vilket vi har certifikatet ISO 22716:2007 samt ISO 22000:2005, och certifikatet för kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015.

Certifikat